Loading...

ACTIVITIES

X

KVKK BİLGİLENDİRME METNİ VE AÇIK RIZA

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVKK) ilgili hükümlerine uygun olarak; Günaydınlar Eğl. Ve Tur. Yat. San. Ve tic. A.ş. tarafından, KVKK kapsamında, tarafıma gerekli bilgilendirmenin yapıldığını, Kişisel Verilerin, Toplama, İşleme, Aktarma, Saklama, Güvenli İmha Prosedürü ve Aydınlatma Metni’ni okuduğumu, anladığımı ve onayladığımı, İşe alım süreçleri amacı ile sınırlı olmak üzere, “İş Başvuru Formu”ndaki kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerimin (Ad, Soyadı, T.C. Kimlik Numarası, e-posta, Adres, Doğum Tarihi ve Yeri, Sosyal Güvenlik Numarası, Uyruk, Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Bilgisi, Kan Grubu, Sağlık Verileri, Din, Mezhep ve Felsefi İnanç, Biyometrik ve Genetik Veriler, Dernek, Vakıf ve Sendika üyelikleri, Siyasi Düşünce ve sair) de dahil olmak üzere işlenmesini, kaydedilmesini, kullanılmasını ve aktarılmasını onayladığımı,

Şirket’in meşru menfaatinin söz konusu olduğu durumlarda kanunlarda öngörülen sürelere uymak kaydıyla kişisel verilerimin saklanmasını ve uygun şekilde imha edilmesini onayladığımı, Hakkımda, adli sicil kayıtları dahil, özgeçmiş kontrolü yapılmasını onayladığımı,

Herhangi bir etki altında kalmaksızın, açık bir şekilde rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Dolphin and Seal Shows

Do not miss the wonderful programs of our dolphins and our fur seals !

You will be amazed by their capabilities and intelligence !

Show Time: 14:00

Show dures appr. 40 - 45 minutes.

Get your ticket in advance and surprise the people you love...

You can buy the tickets from  Adaland Dolphinpark Gates or  ONLINE

Swimming with Dolphins

Dolphin Encounter and dolphin swimming !                                                          

Touch them, feel them and swim with them ... Get ready for this unforgettable experience...

    Age restriction: 0-3 age not allowed. 4-6 age must be accompanied by an adult.
    Number of person: In a group of 6-7 person at the same time.
    Pool depth : Starting from 0 to 6 meters. Life jackets will be used
    Duration : Appr. 20 minutes.
    (11:30 - 13:15 - 15:30 -17:00)

Your photos will be taken during these attractions, be sure to visit photoshop before you leave Dolphinpark !
We have a special program for non-swimmers please ask for help.
Not suitable for a special needed child. (Please get in touch for a special program )
Since we have limited swimming for each sessions please buy your swimming ticket half an hour earlier. You can buy your ticket from Adaland Dolphinpark gates or online.

"